Algemeen:

 • Draag het start nummer op de borst;
 • Deelnemers die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding;
 • U zorgt zelf voor een goede warming up;
 • U meldt zich op de geplande tijd bij de starter. Deze tijd vindt u op uw persoonlijke score-card. Deze heeft u gekregen bij uw registratie. Als u de score-card kwijt bent dan kunt u een kopie krijgen bij de Helpdesk;
 • U loopt in principe per leeftijdsgroep. Bij te weinig deelnemers in een leeftijdsgroep kan de organisatie de leeftijdsgroepen combineren;
 • De starter legt de startregels uit;
 • De start van de 5km maakt geen gebruik van startblokken;
 • Na het eerste stuk lopen wacht een fietser u op bij de uitgang. De fietser toont u de route. Naast de fietser zijn er ook dranghekken en bordjes die de weg wijzen;
 • Naast deze ‘voorfietser’ hebben we ook een ‘achterfietser’. Beiden zijn ook EHBO-er;
 • Bij de finish kunt u uw score-card laten invullen;
 • De top 3 per leeftijdsgroep krijgt een medaille.

De wedstrijd:

 • Start gebeurt vanuit staande positie;
 • ‘Op uw plaatsen’ – startschot;
 • Deelnemers moeten binnen 60 minuten na start binnen zijn;
 • Tussendoor mag er niet gestopt worden;
 • De atleten worden geklasseerd in de volgorde waarmee enig deel van hun romp (dus niet van hoofd, hals, armen, benen, handen of voeten) het verticale vlak bereikt. Dit dient zich te bevinden aan de kant van de finishlijn, die zich het dichtst bij de start bevindt.

Diskwalificatie:

 • Het is een valse start wanneer er te vroeg met de startbeweging wordt begonnen. Een atleet begint met starten als de atleet het contact met de grond heeft verloren of gaat verliezen;
 • Als een dergelijke beweging als onopzettelijk wordt beoordeeld, kan dit als een instabiele start worden beschouwd. De starter moet dan het commando “Herstellen” geven of “Terugschieten” als de revolver al is afgeschoten;
 • Deelnemer wordt gediskwalificeerd als hij/zij een andere deelnemer bewust tot vallen brengt.

Spelregels