Algemeen:

Golf is een prachtige sport voor iedereen, maar met name voor mensen met Parkinson.
Het stimuleert het concentratievermogen, de fijn motoriek en men is lekker buiten in de natuur.
Vaak op de meest mooie plaatsen. Deze sport is mateloos populair aan het worden en terecht.
The Parkinson Games mag gebruik maken van de golf faciliteiten van de Golf & Country club de Tongelreep, een unieke golfbaan aan de rand van de stad Eindhoven.

Procedure competitief:

 • U bezit baanpermissie (in Nederland – GVB);
 • Op uw persoonlijke Score-card vindt u de tijd dat u mag afslaan voor uw deelname aan golf;
 • Kom ruim op tijd. Ons advies is 1 uur eerder dan de tijd van afslaan genoemd op uw Score-card;
 • U meldt zich door uw Score-card te tonen aan de Score-manager die aan het tafeltje op het terras van de golfbaan zit;
 • Bepaal samen met de Score-manager de speelhandicap van het team. Zie Spelregels hieronder hoe u dat doet;
 • Noteer het toegestane aantal slagen op het wedstrijdformulier van de baan. Deze heeft de Score-manager;
 • U kunt inslaan op de driving range en oefenterrein dicht bij het clubhuis;
 • U bent 10 minuten voor uw afslag tijd op de hole op de wedstrijdbaan aangegeven op uw score card;
 • Op elke hole staan 2 teams van 2 spelers gereed.
 • Centraal wordt het startsignaal gegeven;
 • Als u alle holes hebt gespeeld gaat u weer naar de Score-manager op het terras;
 • U rekent zelf de Stableford score uit;
 • De Score-manager checkt uw score en vult deze in op uw Score-card en update het Score-managementsysteem.

Spelregels:

De spelvorm heet Greensome. Zie hierna voor de spelregels.

 • Er wordt gespeeld in een team van 2 personen tegen een ander team van 2 personen. De flight bestaat uit 4 personen;
 • Beide spelers van hetzelfde team slaan af. Ook beide spelers van het andere team slaan af;
 • Voor de tweede slag kiezen beide teams elk de naar hun inzicht beste bal van de twee ballen die het team heeft geslagen;
 • De slechte bal wordt naast de beste bal van het team gelegd. Het andere team doet hetzelfde;
 • Het team (= beide spelers) speelt de tweede slag vanaf deze beste positie. Uiteraard geldt dit ook voor het tweede team.;
 • Als het team 1 balletje in de hole heeft geslagen dan bepaalt dat het resultaat van het team. Hieronder een uitgebreid rekenvoorbeeld
 • Bij Greensome wordt 3/8 van de gezamenlijke handicap verrekend als het aantal slagen dat het team meekrijgt;
 • Bepaal samen met de Score-manager de speelhandicap van het team. Noteer het toegestane aantal slagen op het wedstrijdformulier van de baan.
  • Voorbeeld: Eén speler heeft handicap 24 en de andere speler heeft handicap 16. Totaal hebben zij een handicap van 24 + 16 = 40. De totaalhandicap van 40 wordt vervolgens vermenigvuldigd met 3/8 om het aantal extra slagen te krijgen waarmee wordt gestart. Speelhandicap in dit voorbeeld is dan: 40 x 3/8 = 15. Afgerond geeft dit 15 extra slagen.

Spelregels