Algemeen:

Mensen met Parkinson hebben soms minder balans doordat hun spieren wat minder goed worden aangestuurd. Fietsen kan daarom wel eens een probleem geven.
Bij het spinnen hebben we daar geen last van.

Procedure:

  • Op uw persoonlijke Score-card vindt u de tijd dat u zich mag melden bij het spinnen. U doet dat door u Score-card te tonen aan de Score manager die aan het tafeltje zit in de spinruimte;
  • De station-manager legt u nog wat regels uit;
  • De spin clinic wordt gereden;
  • U reinigt de spin-bike en de vloer om de spin-bike met de materialen die u aangereikt worden door de station manager;
  • De score-manager vult uw Score-card in en update het Score-managementsysteem.

De clinic-regels:

Op elk heel uur kunt u deelnemen (na eerst te reserveren) aan een spin-clinic

  • De spin-clinic duurt 30 minuten. Er wordt tenminste 5 minuten rustig in- en uitgefietst (warming-up & cooling down);
  • Het spinnen wordt gelimiteerd tot 30 minuten (ter voorkoming van blessures);
  • Indien gewenst kan tijdens de spin clinic 10 minuten een tijdrit gereden worden. Bij de finish na 10 minuten wordt door de score-manager het wattage en/of de afstand afgelezen.

Spelregels