Algemeen:

Tafeltennis vergt veel concentratievermogen, balans en snelheid. Met name voor mensen met Parkinson is ook dit een sport die helpt het erger worden van de symptomen van de ziekte te vertragen.

Procedures competitief:

 • Op uw persoonlijke Score-card vindt u de tijd dat u zich mag melden bij het tafeltennissen. U doet dat door u persoonlijke Score-card te tonen aan de Score-manager die aan het tafeltje zit bij de ingang van het tafeltennis gebied. Dit is de Call room;
 • In de Call room zoekt u de scheidsrechter van uw wedstrijd en gaat naast hem staan;
 • Op het signaal van de score-manager lopen alle tafeltennissers tegelijk met hun scheidsrechter naar hun eigen tafel;
 • Het tafeltennis gebied is alleen toegankelijk voor de spelers van dat moment en hun scheidsrechters;
 • U geeft nu uw Score-card aan de scheidsrechter;
 • De scheidsrechter legt u de regels uit en overhandigt de wedstrijdbal;
 • De wedstrijden worden gespeeld;
 • De scheidsrechter vult uw Score-card in;
 • U toont uw Score-card aan de Score-manager zodat deze het Score managementsysteem kan updaten.

Procedures sportief en recreatief:

Dit zijn de procedures als u tafeltennissen liever niet in competitieverband speelt en voor de partner.

 • U kunt zelf een tafeltennistafel reserveren. U reserveert de tafel per half uur;
 • U meldt zich 5 minuten voor de op de door u gereserveerde tijd bij de score-manager. Deze persoon zit aan het tafeltje in de call-room van het Indoor Sportcentrum;
 • De score-manager geeft aan wanneer u zich naar de baan kan begeven. U zorgt ervoor dat u de competitie tafels niet hindert;
 • Er is geen scheidsrechter en u dient zelf de telling bij te houden;
 • Na een half uur tafeltennissen meldt u zich weer af bij de score-manager.

Spelregels competitief:

Algemeen

 • Er zijn 3 competities: single dames en single heren en mixed dubbel;
 • Er wordt gespeeld in poules van 4 spelers (enkel spel); elke speler in een poule speelt tegen de andere spelers in de poule.
 • Er wordt gespeeld in poules van 4 vaste teams van 2 spelers (dubbel spel); elk team in een poule speelt tegen de andere teams in de poule.
 • De scheidsrechter legt u de regels uit die van toepassing zijn;
 • Wie de toss wint serveert eerst of kiest de speelhelft;
 • Elke wedstrijd duurt 12 minuten;
 • Voor elke wedstrijd hebt u enkele minuten om warm te slaan;
 • Er wordt niet gewisseld van speelhelft;
 • In totaal duurt de wedstrijd 15 minuten. Dit noemen we de hartslag;
 • Er wordt gespeeld met het rally-point systeem;
 • Een speler krijgt een punt als de tegenstander de bal verkeerd opslaat of de bal verkeerd terugslaat;
 • Ook krijgt de speler een punt als hij de bal via de tafelhelft van de tegenstander op de grond slaat;
 • Is de service in orde dan dient de tegenstander de bal terug te slaan waarbij deze niet meer zijn eigen tafelhelft mag raken maar de bal terecht komt op de tafelhelft van de serveerder. Dat mag in dit geval wel via het net gaan.

Speciale Parkinson regels

 • De deelnemer mag op de tafel leunen mist de tafel niet verschoven wordt;
 • Het serveren mag zowel boven de tafel als erachter;
 • De deelnemer heeft gedurende het toernooi recht op een (1) medische time out.
  Een medische time out duurt maximaal 20 minuten en kan worden aangevraagd bij de Score-manager als de deelnemer last heeft van een ‘off-periode’ omdat de medicijnen niet aanslaan.

Mixed dubbel

 • De spelers slaan om de beurt;
 • De volgorde van speler en ontvanger ligt vanaf het begin vast;
 • Na twee keer serveren wisselen de spelers van het team van plaats, zodat de medespeler bij de volgende servicebeurt de serveerder wordt;
 • Na elke service wisselen serveerder en ontvanger zodanig dat de serveerder nu op de andere tegenspeler serveert;
 • Na elke game wordt er gewisseld van tafelhelft. Dat wil zeggen de spelers verhuizen naar de andere kant van de tafel.

Serveren

 • Je gooit de bal eerst op en slaat hem met het batje;
 • De bal moet eerst op de eigen tafelhelft komen en vervolgens op de tafelhelft van de tegenstander;
 • De bal moet tijdens het serveren altijd zichtbaar zijn voor de tegenstander. Geen witte polo;
 • Na twee keer serveren gaat de service naar de tegenstander;
 • Na een stand in de game van 10-10 wordt om beurten geserveerd;
 • Bij een goede service komt de bal via de eigen tafelhelft direct op de speelhelft van de tegenstander. Komt de bal via het net op die helft dan moet de opslag overnieuw worden gedaan.

Spelregels