De missie van Switch2move
Zij geloven dat dans en muziek bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven van ouderen.
Switch2move wil een beter dagelijks leven creëren voor ouderen en in het bijzonder voor mensen met gezondheidskwesties als dementie en Parkinson.
Switch2move brengt mensen in beweging, vanuit eigen kracht waardoor sterkten, zwakten en behoeften worden geuit in de beweging. Eigen regie en eigen kracht zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. We begeleiden mensen daarin met behulp van dans en muziek. Onze ‘active aging’ programma’s leiden tot meer leefplezier.
Mantelzorgers zien ook de effecten voor henzelf; meer plezier en verbinding, minder stress.
Switch2move onderzoekt en ontwikkelt methoden, gebaseerd op wetenschappelijke studies, die dans en muziek heel doordacht combineren. Effectieve methoden, die we zowel online als offline inzetten.

Wie is Andrew Greenwood?
Na een professionele danscarrière heeft Andrew Greenwood zich verder doorontwikkeld tot internationaal kunst- en bewegingsspecialist voor diverse grote gezelschappen. Naast het ontwikkelen van trainingsmethoden voor professionele dansers richtte hij zich ook op de gezondheid en welzijn van dansers.
Toen een goede vriend op 37-jarige leeftijd de diagnose Parkinson kreeg besloot Andrew zich meer te richten op het vormgeven van een methodiek gebaseerd op diverse beweegtechnieken die mensen met deze diagnose een verbeterde kwaliteit van leven geven.
Vanaf 2011 was hij verbonden aan Dance for Health waar hij samen met een team van kunstenaars en medici zijn methodiek verder heeft doorontwikkeld. In 2016 richtte hij de organisatie SWiTCH2MOVE (S2M) op om zijn werk, ook op internationaal niveau verder voort te zetten.

U kunt nu al reserveren. Hierbij geldt VOL is VOL. We plaatsen u dan automatisch op de reservelijst.