De Provincie Noord-Brabant steunt The Parkinson Games 2023
Het provinciebestuur wil zoveel mogelijk Brabanders met een beperking of chronische aandoening stimuleren te gaan sporten of bewegen. Dat kan door middel van inspirerende para(top)sportevenementen, die meer zichtbaarheid en bekendheid geven aan Uniek Sporten. Daarom steunt de Provincie Noord-Brabant de Parkinson Games, die in de zomer van 2023 in Eindhoven worden gehouden. Het internationale event heeft als doel de bekendheid van Parkinson te vergroten en dat meer mensen met Parkinson gaan sporten of bewegen.

Gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Sport: “Helaas zien we dat het aantal mensen met Parkinson de komende jaren flink zal stijgen. Ook in Brabant. Uit onderzoek weten we dat mensen met een beperking en chronische aandoening middels beweeg- of sportactiviteiten meer kunnen deelnemen aan de samenleving, wat eenzaamheid helpt tegen te gaan en bijdraagt aan het zelfvertrouwen. Dus dat willen we zeker stimuleren. Het activatieplan van de Parkinson Games spreekt zowel mensen met Parkinson als de professional aan op het belang van voldoende bewegen en sporten. Kortom, zo dragen we bij aan een vitaal, gezond en inclusief Brabant waar het voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek is. Om te wonen, werken en te recreëren.” De provincie steunt de Parkinson Games 2023 met een bedrag van € 50.000,-.

Uniek Sporten Brabant
Mensen met een beperking of aandoening die op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit en kennen al het aangepaste sportaanbod in hun omgeving. Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl

’s-Hertogenbosch, 6 juli 2022