Parkinson2beat is de organisator van The Parkinson Games in Eindhoven

1. Naam organisatie : Stichting Parkinson2Beat

2. Kamer van Koophandel : 74393944

Rekening : NL27 RABO 0341 1811 61

3. Internet : www.Parkinson2Beat.nl en www.theparkinsongames.com

4. Contact

Postadres
Boksheide 28
5521 PM Eersel

Bezoekadres
Boksheide 28
5521 PM Eersel

Email : info@theparkinsongames.nl

Telefoon : +31 636483242

5. Doelstelling :
a. Het werven van fondsen te besteden aan (fundamenteel) onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
b. De omgeving meer bewust maken van de impact die Parkinson heeft.
c. Het bevorderen van informatie over (fundamenteel) onderzoek.
d. Het promoten van sport. Een uitstekend middel waarmee de voortgang van de symptomen van Parkinson kunnen worden vertraagt.

6. Beleidsplan
Stichting Parkinson2Beat organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om geld in te zamelen voor bovenstaande doelstellingen.
Stichting Parkinson2Beat steunt onderzoekers en instituten die (fundamenteel) onderzoek doen naar Parkinson. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld en gekozen door een onafhankelijke (medische) adviesraad. De adviesraad is geen onderdeel van de stichting en ontvangt geen vergoeding. De adviesraad kan bijvoorbeeld worden ingevuld door de medische en patiëntenkamers van de Parkinson Vereniging.
Stichting Parkinson2Beat is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die ondersteund worden. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.

7. Bestuur

Voorzitter
J.C.L.M. Vermeeren
25mrt19 – 31aug20

Prof dr ir L. van der Sluis
01sep20 – heden

Vice voorzitter
ir R.J.G.C. Overes
25mrt19 – heden

Secretaris
drs J. van Langen
25mrt19 – heden

Penningmeester
P. Israel
01jul19 – 31aug20

ing K. van Dorp
01sep20 – heden

Marketing
Joost Geurtsen
01sep20 – heden

8. Belonings-beleid
De evenementen van Stichting Parkinson2Beat worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Bestuursleden en/of organisatoren van Stichting Parkinson2Beat evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.
Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen.
Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden kan er meer opbrengst naar het goede doel.

9. Activiteiten
Het mogelijk maken van (fundamenteel) onderzoek naar Parkinson door middel van donateurs en fondsenwerving en d.m.v. eigen acties en acties van derden. De grootste activiteit is een jaarlijkse lange fietstocht. (KvK activiteiten nr: 94996)

10. Financial statement
Financial statement 2019
Vraag er aub hier naar.

11. Voordelen ANBI
Giften van een particulier aan een anbi zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.
Giften van een vennootschap aan een anbi zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.
Een anbi hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de anbi ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.